Anda butuh kitab-kitab kuning atau kitab Islam lainnya kunjungi Toko kitab kuning ini!

Doa Ketika Bangun Tidur Lalu Pergi ke Luar Rumah

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

ALLAHUMMA LAKAL HAMDU,ANTA QOYYIMUS SAMAAWAATI WAL ARDLI,WA MAN FIIHINNA,WA LAKAL HAMDU ANTA NUURUS SAMAAWAATI WAL ARDLI WA MAN FIIHINNA. WA LAKAL HAMDU ANTA MALIKUS SAMAAWAATI WAL ARDLI WA MAN FIIHINNA. WA ANTAL HAQQU WA WA'DUKA HAQQUN WA LIQOOUKA HAQQUN WA QOULUKA HAQQUN WAL JANNATU HAQQUN WAN NAARU HAQQUN WAN NABIYYUUNA HAQQUN WA MUHAMMADUN HAQQUN WAS SAA'ATU HAQQUN. ALLAHUMMA LAKA ASLAMTU WA BIKA AAMANTU WA 'ALAIKA TAWAKKALTU WA ILAIKA ANABTU WA BIKA KHOOSHOMTU WA ILAIKA HAAKAMTU,FAGHFIR LII MAA QODDAMTU WA MAA AKHKHORTU WA MAA ASRORTU WA MAA A'LANTU WA MAA ANTA A'LAMU BIHI MINNII ANTAL MUQODDIMU WA ANTAL MUAKHKHIRU,LAA ILAAHA ILLAA ANTA,LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLAA BILLAHI.


Artinya : "Ya Allah,bagiMU lah segala puji. Engkaulah Pengendali segala langit dan bumi beserta isinya. Dan milikMU lah segala puji. Engkaulah Pemilik langit dan bumi beserta isinya. Dan milikMU lah segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi beserta isinya. Dan milikMU lah segala puji. Engkau Maha Benar,surga itu,neraka itu benar,Muhammad itu benar,dan Kiamat itu benar. Ya Allah,kepadMU aku serahkan diriku. Dan denganMU aku beriman. Dan ke atasMU aku berserah diri. Dan kepadMU aku kembali. Dan denganMU aku berpegang. Dan kepadaMU aku tunduk berhukum. Maka,ampunilah aku apa2 yang kudahulukan dan apa2 yang ku akhirkan. Apa2 yang telah kurahasiakan dan apa2 yang telah kudhohirkan. Engkaulah yang mendahulukan dan Engkaulah yang mengemudiankan. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah."

=Apabila Nabi Saw keluar rumah pada malam hari ketika terbangun dan tidurnya,beliau membaca khawatim(akhir) surat Ali Imron.(Bukhori,Muslim). Dan apabila Nabi Saw bangun malam hari untuk bertahajud,beliau membaca doa diatas ini.(Bukhori,Muslim-Al Adzkar:13)

***


ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِين